ŚWIADCZYMY USŁUGI Z ZAKRESU:

 • Odbiór i transport odpadów stałych komunalnych

  Odbieramy odpady od gmin, firm, instytucji oraz osób prywatnych. Odbiór odpadów odbywa się z pojemników o pojemności 120 – 1100 litrów, kontenerów KP7 i KP35 oraz worków.

 • Usługi asenizacyjne

  Świadczymy usługi opróżniania szamba na teranie gmin Tomaszów Lubelski, Jarczów, Tarnawatka, Bełżec, Susiec oraz miasta Tomaszów Lubelski.

 • Wynajem kontenera wraz z odbiorem odpadów

  Realizujemy usługę podstawiania kontenerów KP-7 na odpady budowlane, poremontowe oraz odpady związane z generalnymi porządkami (w tym gabaryty).

 • Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych

  Od 2005 roku prowadzimy selektywną zbiórkę odpadów. Selektywna zbiórka prowadzona jest z podziałem na 5 frakcji: szkło, tworzywa sztuczne i metale, papier, bio, popiół.